KING_Verbouwing
KING_Verbouwing

Traject met architect

1: Kennismaking

Wanneer u contact met mij opneemt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op een door u gewenst tijdstip, eventueel ‘s avonds bij u thuis of beter bij het verbouw- bouwproject:

 • Uw ideeën, passies en uw eisen.
 • Kritische beoordeling van de bestaande situatie.
 • Samen met de architect ideeën genereren.
 • Beschikbare gegevens.
 • Uw tijdschema.
 • Het bouwbudget.
 • Welke modulen worden genomen.

Een kostenindicatie wordt besproken en binnen een paar dagen wordt een offerte op maat toegestuurd.
Om te zorgen dat het oriëntatiegesprek soepel verloopt kunt u de volgende gegevens (indien mogelijk) verzamelen:

 • De archieftekeningen van het verbouw- bouwproject, plattegronden, doorsneden en gevels.
 • Kopie van het huidige bestemmingsplan als het nodig is.

2: Verzamelen

Ten behoeve van het ontwerp en een goede tekening voor de omgevingsvergunning (bouwvergunning) zijn diverse gegevens nodig. U kunt deze zelf aanleveren of door Architect KING laten verzamelen. De vereiste gegevens zoals foto's, archieftekeningen bestaande toestand, bestemmingsplan en kadastrale gegevens worden door Architect KING of door de opdrachtgever verzameld.

In sommige gevallen zijn er geen archieftekeningen beschikbaar. Als er geen tekeningen aanwezig zijn, kan ik het gebouw met behulp van digitaal apparaten inmeten.

3. Ontwerp

Hier wordt de verschillende ontwerp opties uitgewerkt van uw plan, waarbij ook een indicatie van de bouwkosten wordt gegeven. Daarbij kent KING Architecten een gedegen procesmanagement, waarin uw vraag stap voor stap in duidelijke beslismomenten wordt gemaakt.

 • Maken van één of meerdere ruimtelijke ontwerpvarianten, waarbij ik de bouwkundige. mogelijkheden tot het uiterste zal benutten.
 • Dit zal in eerste instantie via e-mail als PDF verlopen.
 • Pas na volledige tevredenheid over het ontwerp doorgaan naar de volgende fase.

Ik houd van een duidelijke open taal met mijn opdrachtgevers. Als architect vind ik het belangrijk dat u met behulp van tekeningen en schetsen bij de ontwerpfase en de bouwkundige uitgangspunten betrokken bent.

4. Bouwvergunning (Omgevingsvergunning)

De omgevingsvergunning (bouwvergunning) betreft de toetsing van uw bouwplan aan de regelgeving van het bouwbesluit, het bestemmingsplan, de commissie van welstand en eventueel de commissie monumentenzorg.

Het omgevingsvergunning aanvraagformulier wordt door Architect KING verzorgd. Mochten andere adviseurs nodig zijn, dan worden deze ook ingeschakeld. Dit wordt u uiteraard van tevoren gemeld.

5. Bestek

Om een goede offerte van een aannemer te ontvangen en deze te kunnen vergelijken met andere offertes, is een bestek (technische omschrijving met algemene voorwaarden en tekeningen) onontbeerlijk. In de meestal gevallen is een uitgebreide afwerkstaat voldoende.

Daarbij maak ik een afwerkstaat/ bestek dat de gewenste afwerkingen voor het exterieur als voor het interieur aangeeft, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Het gewenste materiaal, kleur en afwerking zijn per ruimte opgesteld in een duidelijk document.

Met een goed omschrijving van de afwerking en de bouw- of verbouwtekeningen hebt u alle papieren om bij meerdere aannemers offertes aan te vragen, en de basis van het contract.

6. Aannemersselectie

Desgewenst kan Architect KING helpen met het selecteren van potentiële aannemers, ze uitnodigen en het project toelichten zodat duidelijke en vergelijkbare offertes gemaakt kunnen worden. De ingediende offertes beoordelen en u bij de aannemerskeuze adviseren.

Met een heel goed draaiboek en de omschrijving van de werkzaamheden en uiteraard goede bouwtekeningen heeft u alle papieren om bij meerdere aannemers offertes aan te vragen.

Let op: sommige gespecialiseerde uitbouwbouwbedrijven bieden een heel lage prijs of een gratis omgevings (bouw)vergunning, dit is alleen maar een marketingstunt, u betaalt uiteindelijk voor de uitvoering veel meer, soms 30% meer dan de totale bouwkosten! Vergeet niet dat als u een aannemer alles voor u laat beslissen, u afhankelijk bent van de aannemer en z’n prijzen.

7. Bouwbegeleiding

Omdat KING architect tevens projectleider is kan ik ook ontwerpen en  bouwbegeleiding uitvoeren. Maar u kunt in plaats van Bouwbegeleiding voor Directievoering of Bouwinspectie kiezen, neem contact op met KING voor meer informatie.

8. Oplevering

U kunt ook kiezen om aan het eind van het verbouw- bouwproject samen met Architect KING een inspectieronde te houden. Daarna wordt een lijst opgesteld met punten die door de aannemer hersteld moeten worden.

Terug naar boven